الإثنين, شعبان 28, 1444  
 
اخبار
1
تصوير خطي العبقات العنبريه في طبقات الجعفريه قابل رويت است. تصوير خطي العبقات العنبريه في الطبقات الجعفريه جلد 1 بر روي سايت تبيان قابل رويت است. در سايت مذكور تمام صفحات اين اثر نفيس موجود مي باشد. تصوير خطي العبقات العنبريه في الطبقات الجعفريه جلد 1 بر روي سايت تبيان قابل رويت است. در سايت مذكور تمام صفحات اين اثر نفيس موجود مي باشد. اين اثر كه در دوران نوجواني مولف نوشته شده واز حدود 13 سالگي به بعد به نگارش در آمده است. علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء تنها  نسخه مبيضه آن را به اصفهان فرستاده بود تا توسط يكي از بستگلن نزديكش به چاپ برسد اما پيش از چاپ، مفقود گشته بود ومولف آن تا آخر حيات  خويش به آن دست نيافت، اين اثر در سالهاي اخير توسط دكتور جودت قزويني (سال 1418ق) به چاپ رسيد وتحقيق دوم آن  توسط موسسه كاشف الغطاء در نجف انجام گرفته است.
سايت كنگره كاشف الغطاء در نظر دارد تصوير جلد 1و 2 العبقات العنبريه في الطبقات جعفريه را بر روي سايت قسمت آثار كاشف الغطاء - منو نسخ خطي قرار دهد.
آدرس نسخه عكسي منتشر شده:
 
امتیاز دهی
 
 

 
Guest (PortalGuest)

دبيرخانه كنفرانس‌هاي بين‌المللي
Powered By : Sigma ITID